ÁSZF

Szolgáltató bankszámla adatai:
Kun-Kisker Bt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 59900074-11028787-00000000
 
Kiss-Győri Magdolna
Pénzforgalmi jelzőszám: 11991119-82137579-00000000
IBAN számlaszámHU17 1199 1119 8213 7579 0000 0000
BIC: GIBAHUHB
 
Időpontfoglalás:
 
Az Igénybevevő időpontot a szolgáltatás igénybevételére sms-ben, telefonon (+36305664221), messengeren (MedPiercing vagy Kiss-Győri Magdolna), e-mailben a www.medpiercing.hu honlapon keresztül kérhet, melyet a Szolgáltató írásban igazol vissza valamely csatornán!
 
Amely így visszakövethető, ezzel a lefoglalt időpont ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősül, így az Igénybevevő részéről fizetési kötelezettséget von maga után.
 
Az Igénybevevő az időpont kérésével tudomásul veszi, hogy az fizetési kötelezettséggel jár. A lefoglalt időpont akkor válik véglegessé, ha az Igénybevevő az 5000Ft időpontfoglalási és rendelkezésreállási díjat átutalással megfizette! Erről a számlát egyidejűleg e-mailben kapja meg a Szolgáltatótól! A időpontfoglalási és rendelkezésreállási díj az igénybevett szolgáltatás díjába beleszámít! Távolmaradás esetén azonban nem jár vissza! A visszaigazoltan lefoglalt időpontot egyszeri alkalommal díjmentesen lehet módosítani, amennyiben az erre vonatkozó szándékát az Igénybevevő minimum 24 órával az időpont előtt jelezte! Többszöri időpontmódosításra nincs lehetőség, az, új időpontnak számít és időpontfoglalási és rendelkezésreállási díjat von maga után!
 
A 24 órán belüli időpont lemondása vagy módosítása az időpontfoglalási és rendelkezésreállási díj elvesztését jelenti az Igénybevevő számára!
Azt egy esetleges későbbi időpontfoglalás után a szolgáltatás árából levonni már nincs lehetőség! 
 
A Szolgáltató dönthet úgy, hogy a nagyon közeli időpontfoglalásnál az időpontfoglalási és rendelkezésreállási díj előzetes megfizetésétől eltekint! Erről az Igénybevevőt tájékoztatja! Ebben az esetben is, az Igénybevevő esetleges távolmaradásakor a Szolgáltató követelheti az időpontfoglalási és rendelkezésreállási díj megfizetését (5000Ft) utólag, mint szerződésszegéssel okozott díjkiesési díjat!
 
Szolgáltató és Igénybevevő jogai és kötelezettségei:
 
A Szolgáltató piercingbehelyezési és divatékszer belövési szolgáltatást vállal az Igénybevevő felé. Szolgálató a szolgáltatást a legjobb tudása szerint, fertőtlenített bőrfelületen, fertőtlenített eszközökkel és ékszerekkel, steril tűvel végzi! A Szolgáltató felelőssége az ékszer szakszerű behelyezéséig tart, a szolgáltatás igénybevétele után az ékszer és a seb fertőtlenítése, utóápolása, gondozása az Igénybevevő feladata! 
 
A Szolgáltató az utóápolást szóban és írásban is az Igénybevevő rendelkezésére bocsátja!
Az Igénybevevő az utóápolási tájékoztatót írásban megkapja sajátmaga érdekében betartja. Tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató felelőssége a behelyezésig tart, utána sajátmaga felelőssége az utóápolás, fertőlenítés! Az esetleges komplikációkért az Igénybevevő kártérítési igénnyel, reklamációval nem élhet a Szolgáltató felé!
 
Az Igénybevevő tudomásulveszi, hogy az utóápolás, fertőtlenítés elmaradása, szakszerűtlen volta, elhanyagolása, az utóápolási tájékoztatás be nem tartása a seb gyulladásához, komplikációkhoz, elhúzódó regenerációhoz vezet. Az ebből adódó károkért, egészségkárosodásért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, Igénybevevő kárterítéssel, pénzvisszafizetési követeléssel nem élhet.
 
A szolgáltatás díja az ékszer behelyezését, az ékszer árát, piercing behelyezésnél az utóápoló folyadékot, a bőrfertőtlenítést, az eszközök fertőtlenítését, a munkadíjat, a rendelkezésreállást, tájékoztatást, utóápolási felvilágosítást, a járulékos költségeket foglalja magában, nem valamiféle biztosíték, amit vissza lehet kérni. A szolgáltatás elvégzése után a Szolgáltató jogosult az ékszerbehelyezési díjra, melyet az árlista részletesen tartalmaz.
 
Pénzvisszafizetésre elvégzett szolgáltatás után semmilyen lehetőség nincs a fentiek figyelembevételével, amit az Igénybevevő a szolgáltatás igénybevételével tudomásul vesz.
Az Igénybevevő írásos beleegyezését adja a Szolgáltatás megkezdése előtt a divatékszer behelyezésére! Azt a Szolgáltató az Igénybevevő kifejezett kérésére helyezi be az Igénybevevő részére!
 
A hozzájaruló- és mentesítő nyilatkozat kitöltésével és aláírásával az Igénybevevő annak tartalmát elfogadja és magára nézve kötelezőnek fogadja el!
Az  szolgáltatás igénybevételére időpontfoglalással lehet jelentkezni, melyet az időpontfoglalási és rendelkezésreállási díj megfizetése után igazol vissza a Szolgáltató írásban (kivételes esetben a Szolgáltató eltekinthet a díjtól)! A visszaigazolással egyidejűleg az Igénybevevő az ÁSZF tartalmát elfogadja, azt önmagára nézve kötelező érvényűnek ismeri el!
 
Az időpontfoglalás ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősül, Igénybevevő részéről fizetési kötelezettséget von maga után. Melyet az időpontfoglalás elnevezésű bekezdés tartalmaz részletesen.